UPOZORNĚNÍ změny od 26. listopadu 2020

Změna provozní doby od 26. 11.

Výdej obědů:

  • Po – Čt od 11:00 do 14:45 hod
  • Pátek od 11:00 do 14:30 hod
  • výdej pro žáky ve velké jídelně
  • cizí strávníci pouze do jídlonosičů nebo krabiček

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ změny od 23. listopadu 2020

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY OD 23. LISTOPADU 2020

Od 23.11.2020 budou žáci ZŠ a SŠ odhlášeni. Pokud budou chtít oběd, musí se znovu přihlásit. /V době distanční výuky je nárok na dotovaný oběd s sebou/.

Výdej pro ostatní strávníky do jídlonosičů nebo krabiček. Ostatní strávníci se přihlašují a odhlašují sami.

Provozní doba od 11:00 do 14:00 hod.

 

 

 

 

 

Změny od 2. listopadu 2020

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY OD 2. LISTOPADU 2020

Od 2.11.2020 do 20.11.2020 budou žáci ZŠ a SŠ odhlášeni. Pokud budou chtít oběd, musí se znovu přihlásit /v době distanční výuky je nárok na dotovaný oběd/.

Od 3. 11. 2020 bude provozní doba od 11:00 do 14:00 hod.

Ostatní strávníci se přihlašují a odhlašují sami.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Od 26.10.-30.10.2020 – podzimní prázdniny

Provozní doba od 11:00 do 13:30 hod., všichni žáci ZŠ a SŠ jsou odhlášeni.

V době podzimních prázdnin nemají žáci nárok na dotovanou stravu.

Ostatní strávníci se přihlašují a odhlašují sami.

Dne 28.10.2020 – svátek – nevaří se

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ změna od 14. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ!

Od 14. 10. 2020 bude výdej obědů pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

Výdej od 11:00 do 13:30 hod

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ pro žáky středních škol

UPOZORNĚNÍ pro žáky

Od 5.10.2020 do 16.10.2020 budou žáci středních škol /s výjimkou Církevní konzervatoře/ odhlášeni.

Pokud budou chtít oběd v tomto období, musí se znovu přihlásit.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Od 14. 9. 2020 vaříme pouze jedno jídlo

Z důvodu vysoké nemocnosti našich zaměstnanců budeme od 14. 9. 2020 vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv zaměstnanců ŠJ Matiční.

 

 

 

Cena a platba stravy 2020/2021

Informace o způsobu placení stravného a cena stravného

Platby trvalým příkazem z účtu:

Strávníci platí trvalým příkazem nejpozději do 28. dne předcházejícího měsíce na účet 19-0678370267/0100. Variabilní symbol je čtyřmístné číslo strávníka. Vyúčtování přeplatků se provádí do 31. 7. To platí i v případě ukončení stravování.

Pokud stravné není uhrazeno do konce daného měsíce, nemůže se strávník stravovat do doby, než je platba připsaná na účet.

Studenti druhých a vyšších ročníků, kteří se již stravovali, mohou obnovit stravování buď e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo telefonicky na čísle 553714807, 731456688 s uvedením čísla strávníka a data zahájení stravování.Pokud jste na prázdniny rušili trvalý příkaz, je nutné ho znovu obnovit. Na rok 2020  budete zasílat zálohovou částku Kč 759,-do 28. dne předcházejícího měsíce. 

Hotovostní platby:

Žáci evidovaní ve stravovacím systému a vlastnící funkční čip, mohou platit hotově i platební kartou minimálně den předem.

Ostatní strávníci evidovaní ve stravovacím systému a mající funkční čip, mohou platit hotově, platební kartou nebo stravenkami Sodexo (GASTRO PASS), Check Dejeuner a TICKET RESTAURANT, případně stravenkovou kartou  nejpozději den předem.

V případě  úplného ukončení stravování se přeplatek vrací vždy hotově, a to po předložení občanského průkazu. Po nahlášení čísla účtu, může být přeplatek vrácen na uvedený účet.

Subjektům zaměstnávajícím zaměstnance škol a školských zařízení a ostatním subjektům, s nimiž je řádně uzavřena smlouva o poskytování závodního stravování, je po ukončení měsíce vystavena faktura s přiloženým jmenným seznamem včetně dnů odebrané stravy.

Strávníci neevidovaní ve stravovacím systému a nevlastnící čip, si mohou oběd objednat a zaplatit na následující den, a to hotově. Tito strávníci obdrží oběd v jídelně po předložení uhrazeného dokladu.

Odhlašování a změny obědů si provádí strávník minimálně 1  den  dopředu do 14:45 hod., ve výjimečných případech do 8.00 hod. ráno daného dne.  Odhlašování a změny jsou možné telefonicky, e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo pomocí webových stránek www.maticni.cz  /uživatel i heslo je číslo strávníka/

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

Ceny stravného od 1. 9. 2020 

žáci     do 6 let           ……………………….  25,- Kč
žáci   7 –  10 let          ………………………   29,- Kč
žáci  11 – 14 let          ……………………….  30,- Kč
žáci  nad 15 let         ……………………….  33,- Kč

Ostatní strávníci     ……………………….  89,- Kč


PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – Žáci (ke stažení formát PDF)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – ostatní strávníci (ke stažení formát PDF)