Výdej stravy pouze do jídlonosiče

Podobu trvání mimořádných opatření bude výdej stravy pouze do jídlonosiče.