Kontakt

Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace

IČ: 47813369 | DIČ: CZ47813369

Rybí trh 178/7, 746 01 Opava

Ředitelka: Květoslava Bobalová, zástupkyně statutárního orgánu
telefon: 553 714 807
mobil: 731 456 688
e-mail: maticni@volny.cz

E-mail pro evidenci úředních e-mailů, dle Vyhlášky o spisové službě, odst. 3: zss@po-msk.cz *

*) velikost zprávy 20 MB, povolené formáty: DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, XML

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s.,
IČ: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.
Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Jana Měchová, poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 736 218 480

mapa