Změna jídelníčku a provozní doby jídelny

Změna jídelníčku a provozní doby jídelny

Upozorňujeme strávníky, že od 11. 3. 2020 dochází ke změně výdeje obědů z důvodu uzavření škol.

Dochází ke změně jídelníčku a provozní doby výdeje.

Provozní doba 11:00 – 13:00 hod

Středa (11. 3. 2020) – Hovězí kostky po burgundsku, karlovarský knedlík

Čtvrtek (12. 3. 2020) – Kuřecí řízek v těstíčku, bramborová kaše, kompot

Pátek (13. 3. 2020) – Vepřová plec pečená, kedlubnové zelí, br. knedlík

 

Úprava cen stravného

Úprava cen stravného

Vážení strávníci, z důvodu nárůstu cen energií a surovin a zvyšování platů zaměstnanců dochází ke změně cen obědů.

S účinností od 1. 4. 2020 se zvyšuje cena stravného u všech strávníků takto:

žáci  do 6 let  – na  28,-  Kč

žáci   7 – 10 let  – na  29,- Kč

žáci  11 – 14 let  – na  30,- Kč

žáci  nad 15 let  – na  33,- Kč

Dospělí strávníci  na 89,- Kč

Prázdninový provoz v pátek dne 31. ledna 2020

Žáci základních a středních škol jsou na pololetní prázdniny odhlášeni.

Ostatní strávníci zůstávají přihlášeni. V případě, že nebudou mít o stravování zájem, žádáme, aby se na uvedený den odhlásili.

Výdej obědů

11.15 hod. – 13:30 hod.

Prázdninový provoz ve dnech 3. 2. – 7. 2. 2020

Prázdninový provoz jídelny ve dnech 3. 2. – 7. 2. 2020

Žáci ZŠ, a středních škol jsou na jarní prázdniny odhlášeni.

Ostatní strávníci zůstávají přihlášeni. V případě, že nebudou mít o stravování zájem, žádáme, aby se na uvedené dny odhlásili.

Pokud se žáci a studenti přihlásí o prázdninách, platí za oběd plnou cenu !!

Výdej obědů  11:15 hod. – 13:30 hod.

Informace o sloučení zařízení

S účinností od 1. ledna 2020 došlo ke sloučení Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.  a Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, p. o.

Tato koncepční a organizační změna se existujících strávníků nijak  nedotkne.

Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 68/6262 ze dne 27. 8. 2019

13/1611 | 12. 9. 2019
1. rozhodlo
o sloučení organizací Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, a Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, s účinností od 1. 1. 2020

13/1611 | 12. 9. 2019
2. konstatuje
že organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, zanikne s účinností od 1. 1. 2020

13/1611 | 12. 9. 2019
3. rozhodlo
že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651

13/1611 | 12. 9. 2019
4. rozhodlo
že všechen majetek, práva a závazky organizace Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8, příspěvková organizace, IČ 47813369, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651

13/1611 | 12. 9. 2019
5. schvaluje
dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČ 72547651, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1611 | 12. 9. 2019
6. vydává
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 5) tohoto usnesení

Provoz o zimních prázdninách

Všichni strávníci budou od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 odhlášeni.

Provozní doba jídelny od 20. 12. 2019 – 5. 1. 2020:

PÁTEK 20. 12. 2019: výdej obědů 11:15 – 13:30

SOBOTA 21. 12. 2019 až NEDĚLE 5. 1. 2020: ZAVŘENO

Přihlašování ke stravování na školní rok 2019/2020

Upozorňujeme strávníky, že na nový školní rok 2019/2020 je nutné obnovit stravování. Týká se pouze těch strávníků, kteří chtějí být přihlášeni trvale na každý den. Strávníci, kteří se přihlašují sami, se těmito informacemi neřídí.

Strávníci, kteří jsou v databázi a kteří se už stravovali, oznámí telefonicky na číslo 553 714 807 nebo 731 456 688 nebo elektronicky na e-mail maticni@volny.cz, od kterého data chtějí obnovit přihlášení ke stravování. Není nutné, aby chodili osobně nebo si vyzvedli nové přihlášky. Ti strávníci, kteří platí hotově, musí v rámci obnovy stravování doplnit i peníze na obědové konto a v tomto případě musí přijít osobně.

Strávníci, kteří nastupují do prvních ročníků, si vyzvednou přihlášku (pokud ji neobdrželi ve škole) a osobně přinesou do kanceláře Zařízení školního stravování na Rybí trh 178/7 v Opavě.

Provoz během letních prázdnin je omezený a je od 7:00 do 13:30 hodin. Upozorňujeme, že v září se tvoří fronty a proto je lepší nenechat vše na poslední chvíli.

Bližší informace podáme i telefonicky na číslech 553 714 807 nebo 731 456 688.