UPOZORNĚNÍ změna od 14. 10. 2020

UPOZORNĚNÍ!

Od 14. 10. 2020 bude výdej obědů pouze do jídlonosičů nebo krabiček.

Výdej od 11:00 do 13:30 hod

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ pro žáky středních škol

UPOZORNĚNÍ pro žáky

Od 5.10.2020 do 16.10.2020 budou žáci středních škol /s výjimkou Církevní konzervatoře/ odhlášeni.

Pokud budou chtít oběd v tomto období, musí se znovu přihlásit.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Od 14. 9. 2020 vaříme pouze jedno jídlo

Z důvodu vysoké nemocnosti našich zaměstnanců budeme od 14. 9. 2020 vařit pouze jedno jídlo.

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv zaměstnanců ŠJ Matiční.

 

 

 

Cena a platba stravy 2020/2021

Informace o způsobu placení stravného a cena stravného

Platby trvalým příkazem z účtu:

Strávníci platí trvalým příkazem nejpozději do 28. dne předcházejícího měsíce na účet 19-0678370267/0100. Variabilní symbol je čtyřmístné číslo strávníka. Vyúčtování přeplatků se provádí do 31. 7. To platí i v případě ukončení stravování.

Pokud stravné není uhrazeno do konce daného měsíce, nemůže se strávník stravovat do doby, než je platba připsaná na účet.

Studenti druhých a vyšších ročníků, kteří se již stravovali, mohou obnovit stravování buď e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo telefonicky na čísle 553714807, 731456688 s uvedením čísla strávníka a data zahájení stravování.Pokud jste na prázdniny rušili trvalý příkaz, je nutné ho znovu obnovit. Na rok 2020  budete zasílat zálohovou částku Kč 759,-do 28. dne předcházejícího měsíce. 

Hotovostní platby:

Žáci evidovaní ve stravovacím systému a vlastnící funkční čip, mohou platit hotově i platební kartou minimálně den předem.

Ostatní strávníci evidovaní ve stravovacím systému a mající funkční čip, mohou platit hotově, platební kartou nebo stravenkami Sodexo (GASTRO PASS), Check Dejeuner a TICKET RESTAURANT, případně stravenkovou kartou  nejpozději den předem.

V případě  úplného ukončení stravování se přeplatek vrací vždy hotově, a to po předložení občanského průkazu. Po nahlášení čísla účtu, může být přeplatek vrácen na uvedený účet.

Subjektům zaměstnávajícím zaměstnance škol a školských zařízení a ostatním subjektům, s nimiž je řádně uzavřena smlouva o poskytování závodního stravování, je po ukončení měsíce vystavena faktura s přiloženým jmenným seznamem včetně dnů odebrané stravy.

Strávníci neevidovaní ve stravovacím systému a nevlastnící čip, si mohou oběd objednat a zaplatit na následující den, a to hotově. Tito strávníci obdrží oběd v jídelně po předložení uhrazeného dokladu.

Odhlašování a změny obědů si provádí strávník minimálně 1  den  dopředu do 14:45 hod., ve výjimečných případech do 8.00 hod. ráno daného dne.  Odhlašování a změny jsou možné telefonicky, e-mailem na adrese maticni@sshsopava.cz nebo pomocí webových stránek www.maticni.cz  /uživatel i heslo je číslo strávníka/

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

Ceny stravného od 1. 9. 2020 

žáci     do 6 let           ……………………….  25,- Kč
žáci   7 –  10 let          ………………………   29,- Kč
žáci  11 – 14 let          ……………………….  30,- Kč
žáci  nad 15 let         ……………………….  33,- Kč

Ostatní strávníci     ……………………….  89,- Kč


PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – Žáci (ke stažení formát PDF)

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ – ostatní strávníci (ke stažení formát PDF)

 

 

 

Prázdninový provoz  během letních prázdnin 2020

Prázdninový provoz  během letních prázdnin 2020

Od pondělí 27. července do neděle 16. srpna bude jídelna 3 týdny z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Provoz jídelny bude zahájen v pondělí  17. srpna 2020.

Výdej obědů během celých prázdnin od 11:00 pouze do 13:00 hod.

Žádáme strávníky, kteří se chtějí v červenci a srpnu stravovat, aby se na uvedené období přihlásili ke stravování /telefonicky 731456688,  553714807/ nebo www.maticni.cz.

Výdej obědů v jídelně od 25. května 2020

Od 25. 5. 2020 zahájíme výdej obědů v jídelně.

Obědy do jídlonosičů zatím nejsou povoleny, obědy s sebou budou vydávány pouze do jednorázových krabiček, které si zakoupíte při odběru /Kč 5,-/.

Výdej obědů bude od 11:00 – 13:00 hod.

Objednávky budou závazné. Odhlášky stravy je nutné nahlásit dva dny předem.

Objednávat můžete na telefonních číslech: 553 714 807, mobilní telefony 739 343 395, 731 456 688, v dopoledních hodinách od 8:00 – 13:00 hod. nebo na internetu: www.maticni.cz

Rozšíření výdeje obědů do 13:00

Výdej obědů bude v malé jídelně u vchodu do budovy od 13. května 2020:

od 11:00 – 13:00 hod.

Objednávka stravy je závazná. Odhlášku stravy je nutné nahlásit minimálně dva dny předem. Objednávat můžete na těchto telefonních číslech: 553 714 807,  nebo 739 343 395, 731 456 688, v dopoledních hodinách od 8:00 – 13:00 hod.

Zahájení omezeného provozu od 11. 5. 2020

Důležité upozornění pro strávníky, od 11. 5. 2020 bude zahájen zkušební provoz. Obědy budou vydávány pouze do jednorázových krabiček, které si lze zakoupit při odběru /cca Kč 5,-/.

Výdej obědů bude v malé jídelně u vchodu do budovy:

od 11:00 – 12:00 hod.

Objednávka stravy je závazná. Odhlášku stravy je nutné nahlásit minimálně dva dny předem. Objednávat můžete na těchto telefonních číslech: 553 714 807,  nebo 739 343 395, 731 456 688, v dopoledních hodinách od 8:00 – 12:00 hod.